<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=347797399525638&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

ÖVERSYN & SERVICE AV GÄRDSGÅRD SAMT GÄRDSGÅRDSREPARATION

Hur gärdsgården ser ut med tiden beror på många olika saker. Så klart virkets kvalité och ålder, den hantverksmässiga metod som gärdsgården byggdes med, om den byggts med stödjande stöttor osv. Utöver det påverkas liksom allt annat utomhus av olika saker, allt från sättningar i marken, väder och vind till plogskador eller annan skada från oss människor. Utöver att bygga gärdsgårdar erbjuder vi översyn, service och reparation. För de kunder vars gärdsgård behöver repareras vet vi att det innebär en enkelhet.

ÖVERSYN MED DOKUMENTATION

  • Översyn av gärdsgården på plats eller digitalt
  • Dokumentation med bilder och rekommendation på åtgärder

PRIS

1.800kr på plats plus eventuell resekostnad.
(pris anges exkl. moms)

SERVICE & GÄRDSGÅRDSREPARATION

  • Översyn av gärdsgården
  • Byte av eventuellt trasiga vidjor, störar och slanor
  • Uppriktning av lutande gärdsgård
  • Översyn och justering av grindar och portaler

PRIS

Serviceavtal sätts efter översyn utifrån åtgärdsplanens omfattning och intervall.

Service eller reparation av gärdesgård