Hoppa till innehåll
Svenska

RÅVARA & HANTVERK

Gärdsgårdar är ett gammeldags staket som aldrig går ur tiden. Det är kanske det staket som i allra största utsträckning definierar vacker svensk lantmiljö. Vi känner en stor stolthet i vårt gärdsgårdshantverk och väljer råvaran med omsorg. Detta för att du som kund ska få en unik och hållbar produkt som ramar in och bidrar till helhetsintrycket.

Senvuxen gran är råvaran till Jämtgärsgårds gärdsgårdar

RÅVARA

Till våra gärdsgårdar använder vi oss av materialet senvuxen gran från Jämtländska urskogar. Att granarna är senvuxna innebär att ett träd har vuxit långsamt, vilket man ser på årsringarna som är väldigt täta. Det virke vi använder till staket är minst 80 år, oftast över 100 år gammalt. Senvuxet virke är av högre kvalitet då det till exempel är mer motståndskraftigt mot röta. I vår bloggartikel "Genuin råvara & medveten behandling ger rätt gärdsgårdskvalité" ser du tydligt skillnad på tre olika virkeskvalitéer.

Bindning av gärdesgård gör vi med kluvna ångkokade vidjor

Hantverk

Vi tillverkar alla våra produkter för hand och binder gärdesgården på plats. Det betyder att arbetet blir fackmannamässigt gjort och att du som kund får en riktigt hållbar produkt. Alla våra gärdsgårdar binds med vidjor. Vidjor till våra gärdesgårdar är små senvuxna granar som klyvs och ångkokas innan bindning. Vi bygger in sidostöd på vart 4-6:e störpar utifrån mark-förhållanden. Det ger en extra hållbar och stabil gärdsgård.

Bränd gärdsgårdsstör

MARK

Markförhållanden är alltid olika, och det är därför något vi väger in tidigt i vårt arbete för att hitta en optimal lösning. För att förlänga störarnas hållbarhet ytterligare bränner vi störändarna innan de sätts ner i marken.

När vi bygger på berg har vi en unik metod vid montering. Vi borrar i berget och i stören för att sedan sätta järn däremellan. Inget järn syns och det är minst lika hållbart.

Smidesbeslag till grindar från Jämtgärsgård

DETALJER & MILJÖ

Till grindar och portaler använder vi handsmidda beslag från vår egen smedja. Genom de handarbetade detaljerna får varje produkt ett unikt uttryck.

Gärdsgården som sådan, vårt arbetssätt och kringprodukter är allt miljövänligt. Det innebär att du som kund gör ett klokt miljöval när du köper gärdsgårdshantverk från oss.

TESTA GÄRDGÅRD

Testa våra gärdsgårdsmodeller och grindar till ditt hus digitalt.