Skip to content

JÄMTPORTAL

Jämtportalen är en timrad entréportal som vackert smälter in med naturen. Den är näverskodd och har ett torvtak.

De trägrindar och portaler vi erbjuder är noga utvalda av oss för att komplettera gärdsgårdens helhetsbild. Vi erbjuder allt från en traditionell pinngrind till en gedigen och hantimrad portal. Samtliga modeller kan måttbeställas enligt dina önskemål. Se andra gärdsgårdsgrindar och portaler eller testa olika varianter visuellt till ditt hus. 

testa PORTAL VISUELLT

Se och testa våra handtillverkade portaler och grindar digitalt till ditt hus.