<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=347797399525638&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

GÄRDSGÅRDSMODELL Leksand

Leksand är en vacker gärdsgårdsmodell med dubbla slanor var vanligt förekommande i Dalarna. Leksand har ca. 80 cm mellan varje störpar. Slanorna ligger två och två över ca. 7 störpar. Ett möjligt designval för gärdsgårdsmodell Leksand är att få den färgad. Läs mer om färgad gärdsgård.

Gärdsgårdsmodell Leksand, Hammarverket i Skärmartorp.

Skärmartorp, modell Leksand original

Gärdesgård modell Leksand, byggd runt sten på tomt i Linköping

Linköping, modell Leksand

Testa gärdsgård visuellt

Svarttjärad gärdsgård i Skärmartorp vid Naturreservatet Lekeberga-Sälven.

Skärmartorp, svarttjärad modell Leksand

Bruntjärad gärdsgård modell Leksand på kantsten i Danderyd.

Danderyd, bruntjärad modell Leksand på kantsten