RÅVARA & HANTVERK

Vi känner en stor stolthet i hantverket och väljer råvaran till våra gärdsgårdar med omsorg för att du som kund ska få en unik och hållbar produkt.

Arsringar_600x600.jpg

Råvara

Till våra gärdsgårdar använder vi oss enbart av material i senvuxen gran från Jämtlands urskogar. Att granarna är senvuxna innebär att ett träd har vuxit långsamt, vilket man ser på årsringarna som är väldigt täta. Vi använder oss av virke som är minst 80 år, oftast över 100 år gammalt. Senvuxet virke är av större kvalitet då det exempelvis är mer motståndskraftigt mot röta. I vår bloggartikel "Genuin råvara & medveten behandling ger rätt gärdsgårdskvalité" ser du tydligt skillnad på tre olika virkeskvalitéer.

Bindng

Hantverk

Vi tillverkar alla våra produkter för hand och binder gärdsgården på plats, det betyder att arbetet blir fackmannamässigt gjort och att du som kund får en riktigt hållbar produkt. Alla våra gärdsgårdar binds med vidjor, små senvuxna granar som klyvs och ångkokas innan bindning. Vi bygger in sidostöd på vart 4-6:e störpar utifrån markförhållanden vilket innebär att gärdesgården blir extra hållbar och stabil. 

Gardsgard_detalj_brand_ligg_600x600.jpg

Mark

Markförhållandena är alltid olika, det är något vi väger in i vårt arbete i ett tidigt skede för att hitta en optimal lösning. För att förlänga störarnas hållbarhet ytterligare bränner vi störändarna innan de sätts ner i marken. 

När vi bygger på berg har vi en unik metod vid montering. Vi borrar i berget och i stören för att sedan sätta järn däremellan, inget synligt järn och minst lika hållbart.

Smide

Detaljer & miljö

Till grindar och portaler använder vi handsmidda beslag från vår egen smedja. Genom de handarbetade detaljerna får varje produkt ett unikt uttryck.

Gärdsgården som sådan, vårt arbetssätt och kringprodukter är miljövänliga. Det innebär att du som kund gör ett klokt miljöval när du köper en gärdsgård från oss.

Hantverkare
Se våra gärdsgårdsmodeller