Hoppa till innehåll
Alla inlägg

EN ARKITEKTS SYN PÅ TRENDER, RÅVARA & UTERUM


Arkitektur som sådan följer inte trender på samma sätt som exempelvis mode- eller inredningsvärlden, däremot kan samhällets utveckling speglas i arkitekturen under olika epoker. Hur arkitekturen utvecklats beror på politik, kultur, ekonomi, traditioner och trender men också på praktiska saker som till exempel tillgång till råvaror för framställning av byggnadsmaterial. Vi var nyfikna på hur staket i allmänhet och gärdsgård i synnerhet kommer in i denna utveckling och bjöd in en arkitekt till samtal.

En intervju med Christel Elvsgård Ekman från Gisteråsjöstrand Arkitektur landade i denna beskrivning av ”en arkitekts syn på trender, råvara och uterum”.

Gardsgard_rodahuset_600x600Ur ett arkitektperspektiv är det viktigt att bygga hållbart och långsiktigt. Både vad gäller hus och fastigheter i sig men även vad gäller tillhörande yttre element som exempelvis staket. Många fastigheter har en livscykel på ett eller flera hundra år och att bygga hållbart betyder att det stilmässigt ska hålla över tid liksom att material ska ha en lång livslängd.

En trend är en reaktion på något som varit och en epok inom material och arkitektur som vi är inne i nu är att visa träet som råvara, det genuina, ursprungliga. Tidigare dolde man träet medvetet, husfasader helst bakom heltäckande målarfärg och trägolven under heltäckande mattor. Idag lyfter vi istället fram ytan och låter träet ta plats, vara en del av det vi vill visa. Att låta träet gråna naturligt har även det en hållbarhets aspekt men det har till och med svängt över till att påskynda träets process att åldras och gråna genom järnvitriol eller andra behandlingar.

Nu, 2016 börjar miljötänket ta fäste ordentligt. Allmänheten har tagit ordentliga kliv framåt i engagemang och medvetenhet i miljöfrågor. Detta speglas i flera områden, medvetenheten om energi, mat, kläder, återvinning, resor, i val av byggmaterial till våra hem osv. Denna medvetenhet har också skapat en vilja att kunna betala för att få kvalité något som varit en förutsättning för att prioritera miljöperspektivet. På senare år har det även etablerat sig på riktigt inom arkitekturen och fastighetsbranschen, genom att rita och bygga energieffektiva byggnader, gärna med miljövänliga metoder och material liksom med smarta tekniska lösningar.

Gardsgard_svart_gardshus_ligg_600x600.jpgEtt annat spännande område som avspeglar sig inom landskapsarkitekturen tydligt är att vi idag lever i våra trädgårdar på ett annat sätt än tidigare. Den inglasade verandan eller altanen är en förlängning av huset och trädgården vidare förlängning av uterummet. I media har inrednings- och byggprogram skapat ett djupare intresse att förädla våra uterum och det senaste i raden av nya synsätt är att även flytta ut köket, att laga mat utomhus och faktiskt inreda utomhus med ett utekök. Att se trädgården som ett bostadsrum, att leva ute.

Det finns olika sätt att skapa rums-känsla utomhus, genom markbeläggning, skärmar, staket m.m. Staketet kan bli en naturlig del av att förstärka det rum som man har utomhus, rama in och inreda uterummet. Genom att rama in vår trädgård eller tomt skapar vi revir och trygghet. Förutom den trygghet det skapar att rama in det som är vårt är det även intressant att tänka på att jobba med olika dimensioner i sitt uterum för att skapa den rätta känslan. Vissa delar kanske kan vara transparenta, släppa igenom ljus eller insyn medan andra kan vara täckande för att skapa en mer privat svär. Det går att arbeta med skärmar, stöd för växtlighet osv. Något som är viktigt i all arkitektur är att tänka helheten och hur de olika elementen blir en enhet.

 

KOMMENTERA