Hoppa till innehåll
Alla inlägg

GENUIN RÅVARA GER HÅLLBAR GÄRDSGÅRD


Råvarans kvalitet påverkar i allra högsta grad en gärdsgårds livslängd. I ditt val av gärdsgård är det bra att försäkra sig om varifrån virket kommer, virkets ålder och hur noga virket valts ut. Det kan skilja 10, ända upp till 30 år på störarnas livslängd beroende på var virket kommer ifrån och dess kvalité. 

Arsringar_600x600Det bästa och mest hållbara virket kommer från gamla urskogar, som egentligen är orörd skog, där urgallring för att träden ska växa sig stora inte har skett. Det mest senvuxna virket i Norden hittar vi i norra delarnas inland, inom Sverige i Lappland och Jämtland. I dessa skogar står träden ofta så tätt att man knappt kan gå igenom. Senvuxet virke är av större kvalitet då det exempelvis är mer motståndskraftigt mot röta.  Att virket är senvuxet innebär att ett träd har vuxit långsamt, vilket man ser på årsringarna som är väldigt täta. Förutom att virket ska vara senvuxet är en viktig hållbarhetsfaktor att virket är hugget på vintern, då trädet stängt porerna, så vätan inte tränger in.

Till våra hållbara gärdsgårdar använder vi oss enbart av material i senvuxen gran från Jämtlands urskogar. Vi använder oss av noga utvalt virke som är minst 80 år, oftast över 100 år gammalt. För att förlänga störarnas hållbarhet ytterligare bränner/kolar vi störändarna innan de sätts ner i marken. 

Råvaran är viktig även i bindningarna. Det finns olika sätt att binda en gärdsgård, exempelvis med ståltråd, med vidjor av färska ung-granar eller vidjor av små senvuxna granar. Vi anser att en väl bunden gärdsgård binds med vidjor av små senvuxna granar (de ska hålla så länge som gärdsgården i övrigt håller) som klyvs och ångkokas innan bindning.

Gärdsgården som sådan, vårt arbetssätt och kringprodukter är miljövänliga. Det innebär att du som kund gör ett klokt miljöval när du köper en gärdsgård från oss på Jämtgärdsgård. Vi tillverkar gärdsgårdar med tillhörande grindar och portaler för hand enligt gammal hantverkstradition. Med rötter i Jämtland och ett unikt råmaterial, senvuxen gran från jämtländska skogar, bygger och binder vi gärdsgård på plats.

KOMMENTERA