Hoppa till innehåll
Alla inlägg

GENUIN RÅVARA & MEDVETEN BEHANDLING GER RÄTT GÄRDSGÅRDSKVALITÉ

Det mest genuina och hållbara virket kommer från orörd skog, där gallring för att träden ska växa sig stora INTE har skett. Man säger att virket är ”senvuxet” vilket innebär att det enskilda trädet har fått för lite näring och för lite soljljus för att växa sig frodigt. Att ett träd är senvuxet ser man på årsringarna som är väldigt täta, det har alltså vuxit väldigt lite varje år. Det innebär bra ur vårt perspektiv.

Bilden visar tre kvalitéer virke. Varje ring motsvarar ett års tillväxt i ålder. Diametern är 6-8 cm och årsringarna visar alltså skillnaden i träets kompakthet. Från vänster till höger är åldern på virket: 19 år, 37 år och 118 år.

3 ex årsringar_1600x1287.jpg

Råvarans kvalitet påverkar i allra högsta grad en gärdsgårds livslängd. I ditt val av gärdsgård är det bra att försäkra sig om varifrån virket kommer, virkets ålder och hur noga virket valts ut. Det kan skilja 10, ända upp till 30 år på störarnas livslängd beroende på var virket kommer ifrån och dess kvalité. Det mest senvuxna virket i Norden hittar vi i norra delarnas inland, inom Sverige i Lappland, Jämtland och Ångermanland. I dessa skogar står träden ofta så tätt att man knappt kan gå igenom och då förstår man själv, att träden fått lite näring och solljus.

Fördelarna med senvuxet virke är framförallt att träet är mer motståndskraftigt mot röta. För att skapa ytterligare förutsättningar för så hållbart gärdsgårdsvirke som möjligt ska det huggas under vintermånaderna då träet är i ”vinterdvala. Då har granen tömt sig på vatten och porerna dragit ihop sig.

Till våra gärdsgårdar använder vi oss framförallt av material från Jämtlands urskogar. Noga utvalt virke, senvuxen gran, som huggs för hand och är minst 80 år, oftast över 100 år gammalt. Förutom den senvuxna granen använder vi oss ibland av enestör. På vissa platser i landet har man traditionellt använts ene som stör till gärdsgårdar och där det önskas använder vi enestör från Gotland, även den senvuxen.

Gärdsgård_detalj_bränd_ligg_600x600.jpgDå vi på Jämtgärsgård använder oss av genuint virke finns inte behovet av att använda exempelvis tryckimpregnerat eller kemikaliskt behandlat virke. Däremot går det ändå att skapa ytterligare förutsättning för en lång hållbarhet genom att behandla störarna innan uppsättning, på naturlig väg. Vi bränner störens ändar vilket gör att kådan tränger ut och stänger till porerna, behandlingen gör att träet impregneras inifrån. Kolet skyddar dessutom mot mögel och svamp-angrepp från utsidan. I gamla handlingar sades det att man förlängde hållbarheten på en gärdesgård med minst 10 år genom just ”kol-bränningen”. 

Är du nyfiken på andra delar av gärdsgården, läs gärna vår bloggartikel "Vad är vad på en gärdsgård" - där beskriver vi gärdsgårdens beståndsdelar, hur de hänger ihop och hur vi hantverksmässigt behandlar dem. 

 

KOMMENTERA