Hoppa till innehåll
Alla inlägg

ATT I TID GE SIN GÄRDSGÅRD OMSORG INNEBÄR LÄNGRE HÅLLBARHET

Gärdsgårdar är inte bara en del av den svenska kulturarvet, utan även ett praktiskt och estetiskt staketalternativ för många hem. Men som med alla hantverk utsatta för naturens krafter och yttre faktorer behöver även gärdsgårdar omsorg och underhåll för att bevara sin skönhet och funktion över tid.

yxland_före_7964  yxland_efter_8466

Före och efterbilder av en reparerad gärdsgård. 

TIDEN har sin gång

Hur länge en gärdsgård håller med tiden beror på mycket, bland annat virkets kvalitet och på vilket sätt gärdsgården en gång hantverksmässigt tillverkades. Yttre påverkan som väder, vind, fukt och tjäle frestar på - liksom ibland skador orsakat av djur eller oss människor. Att i tid byta ut sådant som går sönder eller slits förhindrar ytterligare skador och sparar pengar i det långa loppet genom att förekomma större reparationer. Helt enkelt - att regelbundet se över och vidta nödvändiga åtgärder säkerställer att gärdsgården håller sig i bästa möjliga skick och förlänger gärdsgårdens livslängd.

Vad innebär en service av gärdsgård?

  1. Översyn av gärdsgården: Detta innebär att vi noggrant granskar varje del av gärdsgården för att upptäcka tecken på slitage, skada eller försvagning.
  2. Byte av trasiga delar: Över tid kan vissa delar av gärdsgården, som vidjor, störar och slanor, bli skadade eller försvagade. Att byta ut sådan i tid förhindra ytterligare skador eller större ingrepp eller investeringar som kan behövas.
  3. Uppriktning av lutande gärdsgård: En gärdsgård kan börja luta på grund av flera orsaker, exempelvis sättningar i marken, markförskjutning eller fysisk påverkan. Att rikta upp en gärdsgård kan förhindra ytterligare skador, se till att den står stadigt och förlänga livslängden. Stöttor är sidostöd som kan byggas in för att göra gärdsgården extra stadig.
  4. Översyn och justering av grindar och portaler: Grindar och portaler kan också påverkas av tidens gång, och en regelbunden översyn säkerställer fortsatt hållbarhet och att de fungerar som de ska. Att se över och eventuellt komplettera behandlingen av grindstolpar och grindar är också värdefullt, det både förlänger hållbarheten och förhöjer skönheten.

Avslutningsvis

Att investera tid och resurser i regelbunden service av din gärdsgård är inte bara en fråga om att behålla dess estetiska värde, men även att säkerställa att den fortsätter fungera som ett effektivt staket. Genom att ta hand om din gärdsgård idag kan du njuta av dess skönhet och praktiska värde i många år framöver.

Vill du ge din gärdsgård lite omsorg?

Filma din gärdsgård, delge oss fakta och låt oss räkna på en offert för översyn och service.

KOMMENTERA