Hoppa till innehåll
Alla inlägg

7 STEG FÖR ATT VÄLJA RÄTT GÄRDSGÅRD

Det finns en mängd olika typer av gärdsgårdar på marknaden att välja mellan. Olika modeller som är byggda med olika hantverksmetoder, råvarukvalité och därmed pris. Vilken typ av gärdsgård just du vill ha och vilka funktioner som är viktiga för dig, vet bara du. Här vill vi guida dig igenom sju områden som är av värde när du väljer din gärdsgård, så att det blir rätt på lång sikt.

  • Pilgrimstad_vitt_med_gardsgard_600x600Gärdsgårdsmodell
  • Funktion
  • Önskad livslängd
  • Bindningar
  • Stödjande stöttor
  • Med bark eller utan
  • Öppningar och syfte med dessa

 

GÄRDSGÅRDSMODELL

En första tanke kan vara att en gärdsgård hör hemma vid ett rött hus, på en skogsbacke eller i en ängsmiljö men vi menar att det kan vara minst lika passande i en modern villamiljö. Gammalt tillbaka fanns det på vissa platser en unik variant för varje enskild socken och även om varianterna idag inte är riktigt lika många finns det mängder med olika gärdsgårdsmodeller att välja mellan. Känslan för platsen där gärdsgården ska stå och din smak är så klart den viktigaste faktorn till vilken du väljer, det finns inga rätt och fel. Är du nyfiken på vilken modell som skulle passa till din fastighet kan du ladda upp en bild på ditt hus och testa gärdsgård visuellt på vår sajt.

FUNKTION

En funktion kan vara att rent designmässig bidra till en genuin känsla i en miljö men det kan även finnas praktiska funktioner att tänka på. Ska gärdsgården rama in en tomt eller märka ut en tomtgräns? Bör gärdsgården kanske hålla rådjuren ute eller hunden inne? Behöver den hålla för barn att klättra på? Att fundera till på vilka funktioner som är viktiga för dig tar dig ytterligare ett steg närmre att välja rätt gärdsgård när det kommer till täthet, hållbarhet osv.

ÖNSKAD LIVSLÄNGD

I ditt val av gärdsgård är det bra om du gör ett medvetet val utifrån hur lång tid du önskar gärdsgården skall stå. Tillverkad med rätt material, på rätt sätt och i bra mark står en gärdsgård i minst 30år men flera olika faktorer påverkar självklart gärdsgårdens livslängd. Virkets kvalité och ålder, den hantverksmässiga metod som gärdsgården byggdes med, om den byggts med stödjande stöttor osv. Utöver det påverkas liksom allt annat utomhus av olika saker, allt från sättningar i marken, väder och vind till plogskador eller annan skada från oss människor.

Råvarans kvalitet påverkar i allra högsta grad gärdesgårdens livslängd. Senvuxet virke är av större kvalitet då det exempelvis är mer motståndskraftigt mot röta.  Att granarna är senvuxna innebär att ett träd har vuxit långsamt, vilket man ser på årsringarna som är väldigt täta. Till våra gärdsgårdar använder vi oss enbart av material i senvuxen gran från Jämtlands urskogar, minst 80 år, oftast över 100 år gammalt. Förutom att virket ska vara senvuxet är en viktig hållbarhetsfaktor är att virket är hugget på vintern, då granarna stängt porerna, så vätan inte tränger in.

På Jämtgärsgård tillverkar vi alla våra produkter för hand och binder gärdsgården på plats, det betyder att arbetet blir fackmannamässigt gjort och att du som kund får en riktigt hållbar produkt. 

BINDNINGAR

Hur gärdsgårdens störar binds ihop är viktigt för hållbarheten. Dels att materialet är rätt, dels att den hantverksmässigt binds på rätt sätt. Det finns olika sätt att binda en gärdsgård, exempelvis med ståltråd, med vidjor av färska ung-granar eller vidjor av små senvuxna granar. Vi anser att en väl bunden gärdsgård binds med vidjor av små senvuxna granar (de ska hålla så länge som gärdsgården i övrigt håller) som klyvs och ångkokas innan bindning. Den kluvna snittytan bör hela tiden vändas inåt vid bindningen, för bästa utseende och kvalitet, det gör nämligen så att bindningen tajtar ihop sig ytterligare när träet torkar efter ångkokningen.

STÖDJANDE STÖTTOR

En rätt bygd gärdsgård står av sig själv och dessutom lång tid. Men att redan inledningsvis bygga sidostöd i form av stödjande stöttor innebär att gärdesgården blir extra hållbar och stabil. Hur långt det är emellan de stödjande stöttorna och hur stöttorna är inbudna i gärdsgården spelar roll för hur de bidrar till stabiliteten.

MED BARK ELLER UTAN

En annan fråga att ta ställning till är om du önskar du en gärdsgård med eller utan bark. Om virket är av rätt kvalité gör barken ingen skillnad i gärdsgårdens funktion utan är framförallt ett estetiskt val. Väljer du en avbarkad gärdsgård är slanorna trävita vid uppsättning men blir vackert silvergrå med tiden av väder och vind.

ÖPPNINGAR

Vad gäller öppningar är det bra att redan från start ta med behovet av öppningar och syftet med dessa. Ska exempelvis en öppning användas för infart med bil, som huvudentré eller en typ annan personpassage. Tänk in antalet öppningar, uppskatta måtten på dem och hitta rätt lösning. Önskar du inte någon grind är det ändå värdefullt att avsluta öppningen med grindstolpar eller liknande så att öppningen är markerad och stabil. En grind eller portal kan komplettera gärdsgårdens helhetsbild på ett fint sätt. Det finns allt från enkla slanöppningar till traditionella pinngrindar och gedigna handtimrade portaler. Grindar finns i olika längder, som enkla eller dubbla grindar, det mesta går att lösa. Rådfråga gärna oss i vad som kan passa bäst vid just din fastighet.

KOMMENTERA