Hoppa till innehåll
Alla inlägg

DETALJERNA SOM GÖR SKILLNADEN PÅ EN GÄRDESGÅRD

Vi känner en stor stolthet i vårt gärdsgårdshantverk och väljer råvaran till våra gärdesgårdar med omsorg för att du som kund ska få en unik och hållbar produkt. Förutom just råvaran, gärdsgårdsvirket vågar vi säga att det är detaljerna som gör skillnaden på en gärdsgård.

GärdsgårdsgrindGRINDEN

Ett första välkomnande möte till ditt hem. En vacker grind som leder in till gården. Just grinden är egentligen inte vår huvudsyssla men eftersom den är en viktig del av staketets sätt att välkomna till ditt hem ger vi, förutom gärdsgården, grinden stor omsorg. Vi har valt att ta fram egna gärdsgårdsgrindar som ur både design och funktion kompletterar våra gärdsgårdar bra och vi har utvecklat dessa in i minsta detalj.

Till grindarna arbetar vi med handbarkat gärdsgårdsvirke eller råkantad fura och ofta en kombination av de båda. Att vi jobbar med just dessa kombinationer är dels för att få fram rätt känsla, dels för att träet ska hålla lika länge som gärdsgården. Bra träråvara är som alltid viktigt, det skall vara senvuxet och tort.

Gärdsgårdsvirket barkar vi av och täljer till för hand. Grindens gavlar förborras och vi ”tappar” virket i gavlarna, vilket innebär att ändarna på virket går rakt igenom gaveln. Fördelen med det är att grinden blir extra stabil och hållbar. Ändarna kilas fast i träfibrernas riktning för att inte gaveln ska spricka och slutligen kompletterar vi med träplugg för att låsa fast konstruktionen ytterligare.

Smide till gärdsgårdsgrindHANDSMIDDA BESLAG

Beslag som gångjärn, hakar, märlor och grindstop smider vi förhand i vår egen smedja. Varje beslag är individuellt anpassat till varje grind. Genom de handarbetade detaljerna får varje produkt ett unikt uttryck. Smidet liksom arbetet med våra gärdsgårdar gör vi genuint, enligt gamla traditioner.

 

Bindning av gärdesgårdBINDNINGAR AV VIDJOR

Vi anser att en väl bunden gärdsgård binds med vidjor av små senvuxna granar som klyvs och ångkokas innan bindning. Den kluvna snittytan bör hela tiden vändas inåt vid bindningen, för bästa utseende och kvalitet, det gör nämligen att bindningen tajtar ihop sig ytterligare när träet torkar efter ångkokningen.

 


BRÄNDA STÖRARBränd gärdsgårdsstör ger lång hållbarhet

Markförhållandena är alltid olika, något vi väger in i vårt arbete i ett tidigt skede för att hitta en optimal lösning. När det kommer till att sätta trä i marken är tillvägagångssättet viktigt för hållbarheten, så att inte träet murknar. Att jobba med bra gärdsgårdsmaterial är så klart grundläggande och genom att bränna ändarna på störarna innan de sätts ner i marken får vi en optimal hållbarhet.

 

STÖTTORStötta till gärdsgårdsstör

Stöttor är de sidostöd som kan byggas in för att göra gärdsgården extra hållbar och stabil. En rätt byggd gärdsgård står av sig själv och dessutom lång tid men vi tror på att bygga in stödjande stöttor från start. Hur långt det är mellan stöttorna i gärdsgården beror lite på markförhållanden, modell och hantverkarens känsla för platsen.

 

KOMMENTERA