Hoppa till innehåll
Alla inlägg

CHECKLISTA I DITT VAL AV GÄRDSGÅRD

Vi människor har i årtusenden gjort markeringar för våra revir, hägnat in, skärmat av och använt staket på olika sätt. Gärdsgården har följt oss sedan medeltiden, vi är många som uppskattar kulturarvet och för det vidare. Det finns olika typer av gärdsgårdar som är byggda med olika hantverksmetoder, med olika material, råvarukvalité och därmed pris. Vilka funktioner som är viktiga för dig, vet bara du. Här vill vi guida dig igenom några områden som kan vara av värde i ditt val av gärdsgård och dela en checklista att ladda ner som stöd i din process.

FUNKTION & DESIGN

En funktion kan vara att rent designmässig bidra till en genuin känsla i en miljö men det finns så klart även praktiska funktioner att tänka på. Genom att rama in trädgården eller tomten skapar vi revir och trygghet, är det viktigt för dig eller räcker det om staketet mer ”märker ut en tomtgräns”? Bör gärdsgården ha en särskild täthet eller höjd för att kanske hålla vilda djur ute eller hunden inne? Behöver den hålla för barn att klättra på? Att tänka igenom vilka funktioner som är viktiga för dig tar dig ett steg närmre att välja rätt gärdsgård.

Känslan för platsen där staketet ska stå och din egen smak är så klart den viktigaste faktorn till vilken modell du väljer. Vill du ha en gärdsgård som smälter in i miljön eller kanske hellre bryter av? Vill du ha en sektion gärdsgård som delar av eller märker upp en plats inne i trädgården? Det finns inga rätt eller fel. Är du nyfiken att testa gärdsgårdsmodell till din fastighet kan du ladda upp en bild på ditt hus och Testa gärdsgård i vårt digitala verktyg. Inspireras gärna av vår blogg Trädgårdsdesign med gärdsgård som inslag

Skrivbordsbild kubSTRÄCKNING

Du har sannolikt en tanke på hur du tänker dig att gärdsgården ska placeras, fundera kring det par varv och vad som kan vara viktigt att förhålla sig till. Fastighetskartan eller tomtkartan kan vara bra att ha tillhands för att utgå ifrån det formella. Mät ut på plats, markera upp och skissa. Finns elskåp eller dragningar för vatten, el eller fiber att förhålla sig till? Finns grannar att ta hänsyn till eller tillfråga? Det kan vara bra att rita upp och tänka kring olika lösningar med funktioner, öppningar osv. Ibland behövs några alternativ för att landa rätt i processen.

ÖPPNINGAR

Vad gäller öppningar är det bra att redan från start ta med behovet av öppningar och syftet med dessa. Ska exempelvis en öppning användas för infart med bil, som huvudentré eller en som en annan typ av passage. Tänk in antalet öppningar, uppskatta måtten på dem och hitta rätt lösning. Önskar du inte någon grind är det ändå värdefullt att avsluta öppningen med grindstolpar eller liknande så att öppningen är markerad och stabil. En grind eller portal kan komplettera gärdsgårdens helhetsbild på ett fint sätt. Det finns allt från enkla slanöppningar till traditionella pinngrindar och gedigna handtimrade portaler. Grindar finns i olika längder, som enkla eller dubbla grindar, det mesta går att lösa. Testa dig fram i vårt verktyg eller rådfråga oss i vad som kan passa bäst vid just din fastighet.

UNDERHÅLL & LIVSLÄNGD

Trästaket i olika former, obehandlat eller behandlat på något sätt, har alla olika livslängd och behov av underhåll. Det är bra att välja staketlösning utifrån hur mycket tid för underhåll man är beredd att lägga på det och hur lång tid man ser framför sig att staketet ska hålla.  

Tillverkad med rätt material, på rätt sätt och i bra mark står en gärdsgård i minst 30år men flera olika faktorer påverkar självklart gärdsgårdens livslängd. Virkets kvalité och ålder, den hantverksmässiga metod som gärdsgården byggdes med, om den byggts med stödjande stöttor osv. Senvuxet virke är av större kvalitet då det exempelvis är mer motståndskraftigt mot röta.  Att granarna är senvuxna innebär att ett träd har vuxit långsamt, vilket man ser på årsringarna som är väldigt täta. Till våra gärdsgårdar använder vi oss enbart av material i senvuxen gran från Jämtlands urskogar, minst 80 år, oftast över 100 år gammalt. Förutom att virket ska vara senvuxet är en viktig hållbarhetsfaktor är att virket är hugget på vintern, då granarna stängt porerna, så vätan inte tränger in.  

En detalj i hantverket som är viktigt för hållbarheten är hur gärdsgårdens störar binds ihop. Det finns olika sätt att binda en gärdsgård, exempelvis med ståltråd, med vidjor av färska ung-granar eller vidjor av små senvuxna granar. Vi anser att en väl bunden gärdsgård binds med vidjor av små senvuxna granar (de ska hålla så länge som gärdsgården i övrigt håller) som klyvs och ångkokas innan bindning. Den kluvna snittytan bör hela tiden vändas inåt vid bindningen, för bästa utseende och kvalitet, det gör nämligen så att bindningen tajtar ihop sig ytterligare när träet torkar efter ångkokningen.

BUDGET

Oavsett nivå är det bra att tänka igenom sin budget för ett staket. Många faktorer påverkar vad det i slutänden kostar.

Vilken budget har ni för ert staketprojekt? Vad vävs in i budgeten? Att köpa staket billigt kan vara svårt om man samtidigt vill vara säker på att man får kvalitet som håller. En riktigt billig gärdsgård kan visa sig bli dyr i längden om du snabbt måste byta ut delar eller underhålla den ofta. För många är det viktigt att bygga hållbart och långsiktigt, både att det stilmässigt ska hålla över tid liksom att materialet ska ha en lång livslängd. Av den anledningen kan tajmingen vara viktigare än pengen som sådan.

TIDSRAM

Ibland finns en särskild tidpunkt då man helst ser sin gärdsgård stå klar, andra gånger spelar det ingen roll. Vilka hållpunkter finns i er process och är olika delar i processen kopplade till varandra? Att för egen del sätta upp en tidsram och några grova hållpunkter längs tidslinjen effektiviserar ofta processen.

Ladda gärna ner vår checklista som stöd i ditt val av gärdsgård. 

 

KOMMENTERA