Hoppa till innehåll
Alla inlägg

GÄRDSGÅRD SOM STAKET I OFFENTLIG MILJÖ

På Jämtgärsgård har vi under en tid varit nyfikna på hur tankarna går kring olika val när en park eller annan offentlig miljö tar form och vid vilka tillfällen just gärdsgård känns rätt som staket. Vi bjöd in landskapsarkitekt Ann Fagerström Tronde och markentreprenör Daniel Forsman till samtal för att få en bild av detta, från ritbordet hela vägen ut till en färdig produkt. Intervjuerna med dem landade i denna blogg.  

Sjöängsparken, gärdsgård i offentlig miljöLandskapsarkitekt Ann Fagerström Tronde arbetar på företaget Sven A Hermelin AB, ett av Sveriges äldsta landskapsarkitektkontor, grundat redan 1926. I rollen som landskapsarkitekt arbetar hon och hennes kollegor med planering och formgivning av utemiljöer utifrån en bred kunskap inom landskapsarkitektur, markplanering och växtgestaltning. Sjöängsparken är en väldigt specifik miljö, ett naturnära område med en stor äng, badplats och med ett villaområde nära intill. Det är ett av de områden där landskapsarkitekterna från Sven A Hermelin ritat in gärdsgård som staket.

-Vi utgår alltid från att platsens förutsättningar ska tas tillvara och bli en utgångspunkt för gestaltningen, berättar Ann Fagerström Tronde. När det gäller Sjöängsparken var uppdraget från Huddinge kommun att efter medborgarsamråd gestalta upprustningen av parken. Eftersom det är en så specifik och uppskattad miljö skulle vi tillföra något nytt och samtidigt behålla känslan och det landade i bland annat utegym, beachvolleyplan och lekmiljöer för alla åldrar.  

- Det är en genuin miljö med bland annat vackra gamla ekar och vi ville tillföra något som både var vackert och funktionellt. Gärdsgård som staket kände vi passade både stilistiskt, kulturmässigt och miljömässigt. Dessutom känns det vänligare och roligare än ett vanligt staket.

- Rent praktiskt skulle staketet hålla bilarna borta från parken och bidra till en tydligare avgränsning mot de kringliggande vägarna. Vi ritade in olika sektioner av gärdsgård och även flertalet öppningar för att underlätta passage. Något som vi alltid funderar över och väver in är hur miljön används och vilka typer av påfrestningar den aktuella miljön utsätts för.

Gärdsgård ramar in Sjöängsparken, Huddinge kommunDaniel Forsman är markantreprenören som räknade hem uppdraget att anlägga Sjöängsparken i Trångsund. Daniel driver Tema Mark & Miljö AB, ett litet företetag specialiserade på projekt som skateparker och temalekplatser. I dessa projekt tar företaget helhetsansvaret i allt från att köpa in utrustning och material, till att schakta, bygga och montera.

Det kändes bra och helt rätt med gärdsgård som staket i Sjöängsparken, inte det vanliga utan något extra, inleder Daniel Forsman. Staketet skapade en lantlig atmosfär och skärmar av på ett bra sätt utan att stänga ute. Tidigare var det många som körde upp med bilen på gräsmattan och av den anledningen var det viktigt både för säkerhet och trivsamheten, både för boende i området och besökare.

- I valet av leverantör av staket var både hållbarheten och estetiken viktig, slitaget är högre i en offentlig miljö vilket gör det extra viktigt. Det kan handla om risk för bilar med högre hastigheter kör in i ett staket som ligger utmed en större väg eller att barn lockas att klättra över istället ett staket i högre grad än om det är intill en privat tomt.

- Tillsammans med Jämtgärsgård hittade vi rätt lösningar. Vi diskuterade oss bland annat fram till att ha en böjning på staketet och vilken böjningsgrad som fungerade. Något annat som landade bra var bredden på öppningarna, tillräckligt små för att inte bilar ska kunna ta sig in, eftersom just bilar och parkering på gräsmattan hade varit ett problem.  

Både landskapsarkitekt Ann och markentreprenör Daniel berättar att en del boende i villaområdet uttryckt sig skeptiska till upprustningen av parken men att många har återkommit och berättat hur nöjda de är nu när allt är klart.  

Andra projekt som Sven A Hermelin AB arbetat med, och där gärdsgård spelat en roll, ligger i Enköpingsområdet. Vid två äldreboenden, Kungsgården och Åkersbergs omvårdnadsboende, har arkitektbyrån haft i uppdrag att formge ”terapeutiska trädgårdar” för att bidra till att de boende ska må bättre både fysiskt och mentalt. Bland annat anlades en liten yta med äng där en sträcka av traditionellt nätstängsel ersattes med gärdsgård.

- Att använda natur och trädgård i terapeutiskt syfte har en lång historia, gärdesgård lika så. På dessa äldreboenden har gärdsgård som inslag i trädgårdarna varit oerhört uppskattat. Personal har exempelvis berättat om minnen från tidigare i livet som väckts till liv hos boende som är dementa, berättar Ann Fagerström Tronde.  

Även vi på Jämtgärsgård får ofta höra, av just äldre, att gärdsgården som staket innebär en djupare betydelse, kopplad till barndomen eller minnen som ger meningsfullhet och lugn.

Gärdsgård i terapeutisk trädgård vid äldreboende

 

KOMMENTERA