Hoppa till innehåll
Alla inlägg

GÄRDSGÅRDEN EN DEL AV HISTORIEN OM SVERIGE

När inlandsisen drar sig undan och klimatet blir varmare befolkas våra breddgrader. När människor som kan bruka jorden dyker upp förändras allt och under medeltiden blir gärdsgården som vi känner den idag, utbredd i vår samhällsbild. Gärdsgården är en del av vårt kulturarv och historien om Sverige.

Gärdsgård och timmerhus vid fädbodvallen ÖstnorsbuanVilka var de första människorna? Hur levde de? När inlandsisen drar sig undan och klimatet blir varmare befolkas våra breddgrader. När människor som kan bruka jorden dyker upp förändras allt. SVTs programserie ”Historien om Sverige” är en berättelse om vårt land. Om människorna och krafterna som format det – från istiden till våra dagar. Programserien består av tio delar och bygger på rekonstruktioner av historiska skeenden och personer. Ur vårt perspektiv som staketexperter och passionerade för gärdsgårdens historia och hantverk är det fint att få tydligt kunna se och följa även gärdsgårdens del i historien i denna serie.

Sveriges medeltid (1050-1520) brukar räknas från mitten av 1000-talet, och det är just under medeltiden som gärdsgården som vi känner den idag, blir utbredd i vår samhällsbild. Gärdsgården användes initialt för att skilja betande djur från växande gröda, genom att stängsla runt gården höll man djuren borta från att beta av det värdefulla gräset. Under programserien ”Historien om Sverige” ser man gärdsgårdens intåg på allvar från avsnitt 4 och framåt, där tittaren får följa hur det svenska riket börjar byggas steg för steg med alla dess framsteg och utmaningar.

OLIKA TYPER AV GÄRDSGÅRDAR

Flätverksgärsgård

De äldsta gärdsgårdarna var s.k. flätverksgärdsgårdar eller fläteshägnader som började tas i bruk under järnåldern och fanns kvar i städerna under medeltiden.

Stengärdsgård

Stengärdsgård eller stengärde som det också kallas var vanliga där det var brist på trä och istället fanns rikligt med sten, exempelvis ur åkrar avlägsnade stenar. I vissa trakter röjdes det för åkermark, trots att det fanns mängder av sten. Ett naturligt sätt att frilägga åkermarken från sten, blev att samla stenen vid åkergränserna och bygga stengärdesgårdar.

Hankgärdsgård

På den nordiska landsbygden övergick man under medeltiden successivt till ”hankgärdsgården” som alltså är den gärdsgårdsmodell som även för oss idag är det vi känner igen som ”gärdsgård”. En hankgärdsgård består av parvis uppsatta lodräta störar av gran eller ene som hålls ihop av vidjor som då kallades hank, därav namnet hankgärdsgård, och liggande slanor.

SVT Historien om Sverige SVT Historien om Sverige

SVTs programserie ”Historien om Sverige”.

DÅTIDEN IN I NUTIDEN

Fäbodvallar är en av få platser där gärdsgården fyllde en tydlig praktisk funktion som fortfarande idag finns kvar. Just det har vi dykt in lite extra i – läs gärna mer om det i vår blogg Gärdsgårdens funktion på fäbodvallen, ett kulturarv.

Från de första nybyggarna som slog sig ned i byn Sandnäset, Jämtland på 1700-talet för att bruka jord och skog har hantverkskunnandet i byn varit en del av det dagliga livet, i skogen och på ägorna. 1996 togs historien och kunskaperna tillvara och in i nutiden då företaget Jämtgärsgård grundades. Sedan dess tillverkar och säljer vi genuina gärdsgårdar enligt gamla traditioner, håller det kulturella arvet med gärdsgård vid liv och sprider vår passion för det genuina gärdsgårdshantverket. Läs mer om historien om gärdsgård och företaget Jämtgärsgård.

Se våra gärdsgårdar och modeller. 

KOMMENTERA