Hoppa till innehåll
Alla inlägg

FRÅN SKOG TILL FÄRDIG GÄRDSGÅRD I BILDER

Till de flesta av våra gärdsgårdar använder vi oss av materialet senvuxen gran från Jämtländska urskogar. För att skapa en större förståelse för resan från skog till färdig gärdsgård vill vi här i bildform visa några moment på vägen. Ett häftigt perspektiv att ha i åtanke är att virket vi tar till vidjor, slanor och bindningar är 80 år, oftast över 100 år gammalt.

Virket till en gärdsgård har alltså upplevt ett helt decennium innan den hamnar på plats hos våra kunder. Anledningen till att vi använder gammalt "senvuxet" virke är att det är av högre kvalitet  och mer motståndskraftigt men det får ni läsa om i en annan blogg, som till exempel i "Genuin råvara & medveten behandling ger rätt gärdsgårdskvalité".

 

UTSYNING AV VIRKE

Utsyning av gärdsgårdsvirke

 

AVVERKNING AV SLANOR & STÖR

Skotare lyfter upp avverkat gärdsgårdsvirke.

 

TRANSPORT FÖR FÖRÄDLING 

Leverans av gärdsgårdsvirke till Sandnäset.

 

KVALITETSSÄKRING (SAMMA DIMENSION OLIKA ÅLDER)

Kvalitetssäkring av gärdsgårdsvirke, skillnaden syns på tätheten mellan årsringarna.

 

VIDJOR HUGGS FÖR HAND & KLYVS

Klyvning av vidjor till gärdsgård

 

VIDJOR

Vidjor till gärdesgård

 

SPETSNING AV STÖR 

Spetsning av stör till gärdsgård


BRÄNNING AV STÖR 

Bränd stör till gärdesgård


PACKNING & TRANSPORT TILL BYGGPLATS 

Gärdsgårdsvirke packat för transport på lastbil.


TRANSPORT TILL BYGGPLATS PÅ Ö

Båttransport av gärdsgårdsvirke


SÄTTA STÖR

Stör sätts som inledningen på gärdsgårdsbygget


TRANSPORT PÅ SAJT

Slanor till gärdsgård


LÄGGA SLANOR 

Gärdsgårsbygge. Foto Roland Thunholm


VIDKOR ÅNGKOKAS INNAN BIDNING

Vidjor till gärdsgården ångkokas innan bindning

Ångkokare för vidjor till gärdesgården

Gärdsgårdsbyggare Marie hämtar en ångkokad vidja för att binda gärdsgårsstören


BINDNING

Gärdsgården binds ihop med ångkokad vidja


STÖTTOR FÖR EXTRA STABILITET

Sötta på gärdsgårdens sätts på insidan för extra stabilitet


FÄRDIG GÄRDSGÅRD

Från skog till gärdsgård i bilder

 

FOTO: Jens Blixt, Roland Thunholm, Sara Carlemår och okänd.

 

 

KOMMENTERA