<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=347797399525638&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

BLOGG

SE ÖVER DIN GÄRDSGÅRD INFÖR VINTERN

Posted by Susanne Wilhelmsson on 2016-10-21 11:03

Bjornrike_2_pulsa_bara_gardsgard_600x600.jpgAtt köpa en gärdsgård är en investering. Tillverkad med rätt material, på rätt sätt och i bra mark står den i minst 30år och genom att vårda investeringen går det att skapa förutsättningar för att förlänga hållbarheten ytterligare. Hur gärdsgården ser ut med tiden beror nämligen på många olika saker. Så klart virkets kvalité och ålder, den hantverksmässiga metod som gärdsgården byggdes med, om den byggts med stödjande stöttor osv. Utöver det påverkas liksom allt annat utomhus av olika saker, väder och vind eller yttre skada från exempelvis oss människor. 

Vintern kan påverka ett staket mer än andra årstider, en gärdsgård särskilt om den redan börjat luta. Av den anledningen kan det vara bra att se över gärdsgården lite extra inför vintern. Exempel på sådant som kan påverka under vintern:
  • Snö på en redan lutande gärdsgård blir extra tung
  • Marksättningar genom tjäle
  • Plogskador

I ANSLUTNING TILL VINTERN

  • Ta för vana att varje vår gå ett varv runt gärdsgården, både inför och efter vintern.  
  • Klippa ner högt gräs intill gärdsgården, men använd trimmern försiktigt för att inte skada störarna. 
  • Åtgärda mindre skador eller dylikt i tid för att minimera följdeffekterna.

Vi vågar gå i god för att vårt hantverksmässiga arbete skapar en hållbar och stabil gärdsgård. Utöver att bygga gärdsgårdar erbjuder vi översyn, service och reparation. För de kunder vars gärdsgård behöver repareras vet vi att det innebär att enkelt kunna vårda sin investering.

 

New Call-to-action

Topics: Gärdsgårdsservice, Service på gärdsgård

Om bloggen

Jämtgärsgård tillverkar gärdsgårdar med tillhörande grindar och portaler för hand enligt gammal hantverkstradition. Med rötter i Jämtland och ett unikt råmaterial, senvuxen gran från jämtländska skogar, bygger och binder vi gärdsgård på plats. I vår blogg vill vi öka kunskapen om gärdsgårdar, vad man kan tänka på inför att köpa en eller för att vårda sin gärdsgård och i största allmänhet sprida vår passion för det genuina gärdsgårdshantverket.

Följ bloggen

Inlägg